Fundraising online

DONATE ONLINE and support a child.

We are a registered non-profit organization in Canada. We do not issue donation TAX receipts.

 

Share

 

Follow patac on Twitter

Contact us

Paulina at 416.995.7957 

Email: [email protected]

 

The Nameless (by Jose Lacaba)

The Nameless
by Jose Lacaba

Nalalaman na lang natin
Ang kanilang mga pangalan Kung sila ay wala na
Subalit habang sila’y nabubuhay Sila’y walang mga pangalan
Walang mukhang madaling tandaan
Hindi sila naiimbitang magtalumpati sa liwasan
Hindi inilalathala ng pahaya’gan
Ang kanilang mga larawan
At kung makasalubong mo sa daan
Kahit anong pamada ang gamit nila Ay hindi ka mapapalingon
Sila’y walang mga pangalan
Walang mukhang madaling tandaan Subalit sila ang nagpapatakbo
Sa motor ng kilusang mapagpalaya
Sila ang mga paang nagmartsa
Sa mga kalsadang nababakuran Ng alambreng tinik
Sila ang mga bisig na nagwawagayway
Ng mga bandila ng pakikibaka
Sa harap ng batuta at bala
Sila ang mga kamaong nagtaas
Ng nagliliyab na sulo Sa madiljm na gabi ng diktadura
Sila ang mga tinig na sumigaw Ng “Katarungan! Kalayaan!”
At umawit ng “Bayan Ko” Sa himig na naghihimagsik.
Sa EDSA sa isang buwan ng Pebrero Sila ang nagdala ng mga anak
At nagbaon ng mga sanwits
At humarap sa mga tangke
Nang walang armas kundi dasal
Habang nasa loob ng kampo
Nagkakanlong ang mga opisyal
Na armado ng Uzi
Wala silang mga pangalan
Walang mukhang madaling tandaan
Subalit sila’y naglingkod sa sambayanan
Kahit na hindi kinukunan ng litrato
Kahit hindi sinasabitan ng medalya
Kahit hindi hinaharap ng panguio
Sila’y naglilingkod sa sambayanan
Walang hinahangad na luwalhati o gantimpala
Kundi kaunting kanin at ulam,
Kaunting pagkakakitaan
Bubong na hindi pinapasok ng ulan
Damit na hindi gula-gulanit
Ang layang lumakad sa kalsada tuwing gabi
Nang hindi sinusutsutan ng pulis
Para bulatlatin ang laman ng bag
Isang bukas na may pag-asa’y aliwalas
Para sa sarili at sa mga anak Isang buhay na marangal
Kahit walang pangalan
Kahit walang mukhang madaling tandaan

(Source: Bantayog ng mga Bayani:http://www.bantayog.com/stories.htm)