Fundraising online

DONATE ONLINE and support a child.

We are a registered non-profit organization in Canada. We do not issue donation TAX receipts.

 

Share

 

Follow patac on Twitter

Contact us

Paulina at 416.995.7957 

Email: [email protected]

 

TRIBUTE to People's Heroes

On September 20, 2009 PATAC launched its tribute to people's heroes. So many of them died and sacrificed. Most are nameless and faceless people who have given their life to serve the people. This page is one little corner of honouring these people. We endeavour to put on a name and face to them. It is an impossible endeavour but with your help, we will recognize their contribution to the struggle for freedom and democracy.

The Nameless, by Jose Lacaba

Nalalaman na lang natin
Ang kanilang mga pangalan Kung sila ay wala na
Subalit habang sila’y nabubuhay Sila’y walang mga pangalan
Walang mukhang madaling tandaan
Hindi sila naiimbitang magtalumpati sa liwasan
Hindi inilalathala ng pahaya’gan
Ang kanilang mga larawan
At kung makasalubong mo sa daan
Kahit anong pamada ang gamit nila Ay hindi ka mapapalingon
Sila’y walang mga pangalan
Walang mukhang madaling tandaan Subalit sila ang nagpapatakbo
Sa motor ng kilusang mapagpalaya

Sila ang mga paang nagmartsa
Sa mga kalsadang nababakuran Ng alambreng tinik
Sila ang mga bisig na nagwawagayway
Ng mga bandila ng pakikibaka
Sa harap ng batuta at bala
Sila ang mga kamaong nagtaas

Ng nagliliyab na sulo Sa madilim na gabi ng diktadura
Sila ang mga tinig na sumigaw Ng “Katarungan! Kalayaan!”
At umawit ng “Bayan Ko” Sa himig na naghihimagsik.

Sa EDSA sa isang buwan ng Pebrero Sila ang nagdala ng mga anak
At nagbaon ng mga sanwits
At humarap sa mga tangke
Nang walang armas kundi dasal

The Nameless by Jose Lacaba 

 

HONOURING OUR PEOPLE'S HEROES


Fr Lucero
Nilo Arado
Luisa Dominado
Leima Fortu
Ama Daniel Ngayaan
Chris Hugo
Ruben Apolinar and wife
Espid Albarillo and wife
Ka Daniel
Rolando Olalia
Crispin Beltran
Rebelyn Pitao
Weng Torato
Charlie del Rosario
Neming Mancil

Alice Omengan Claver
Hermie Garcia III
Bishop Ramento
Lean Alejandro
Nick Atienza
Jun Celestial
Jun Caluya
Antonio Zumel
Mary Jane Dumaplin
Benigno and Cory Aquino
Leo Velasco
Sonny Hizon
Grecil
Jonas Burgos
Macliing Dulag
Loreto Paras
Honorio Casicadan

Alberto Casicadan
Ka Fort
Romy Jerez